Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
     Dnes je Štvrtok 6. mája 2021 - meniny má Hermína - pošlite pohľadnicu
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Web adresy
23.04.2021  - Okresné kolo Pytagoriády
Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vyriešia úlohy. Cieľom súťaže je motivovať žiakov k súťaživosti a pestovať u nich kladný vzťah k matematike.
V dňoch 13. a 14. apríla 2021 sa žiaci našej školy zapojili do OK Pytagoriády (42. ročník), ktorá sa uskutočnila v online forme. Úspešnými riešiteľmi okresného kola boli M. Saloň a L. Burinský z 3. ročníka,
K. Sibalová a M. Sovšák zo 4. ročníka, T. Pavlík z 5. ročníka, T. Husťáková zo 6. ročníka, M. Burinský zo 7. ročníka a M. Lesník z 8. ročníka.
T. Husťáková sa umiestnila na krásnom 6. mieste.
Najlepšie sa darilo M. Lesníkovi, ktorý správne vyriešil najviac úloh, získal
2. miesto v našom okrese a postupuje na celoslovenské kolo Pytagoriády.
Všetkým riešiteľom blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme za prípravu
a úspešnú reprezentáciu našej školy.
23.04.2021  - Okresné kolo Matematickej olympiády
Dňa 31. marca 2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády (70. ročník) pre žiakov 6. až 8. roč. ZŠ. V tomto čase sa žiaci vo všetkých školách učili dištančne, tak aj MO prebiehala v online priestore. Z našej školy súťažil M. LESNÍK, žiak 8. ročníka, ktorý sa umiestnil na peknom
8. mieste.
Marekovi ďakujeme za prípravu na súťaž a blahoželáme k umiestneniu
v MO.
20.04.2021  - Zápis 2021
Zapísať svoje dieťa do 1. ročníka môžete vyplnením elektronickej prihlášky od 1. apríla do 30. apríla 2021. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa vyplnili
a odoslali správne elektronickú prihlášku, príde im potvrdzovací e-mail.
Zákonní zástupcovia môžu zapísať svoje dieťa aj osobne
s prítomnosťou dieťaťa denne v čase od 8:00 do 15:00 hod. za dodržania aktuálnych epidemiologických opatrení (s respirátorom a negatívnym testom rodičov na COVID-19). Na zápis si prineste občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Viac...
20.04.2021  - Dve percentá
2 percentáMilí rodičia, priatelia. Prosíme Vás o poukázanie 2 % z Vašich daní. Využívame ich na zakúpenie učebných pomôcok, skrášlenie exteriéru a interiéru školy a na kultúrne akcie určené pre žiakov našej - vašej školy. Za to Vám vyslovujeme úprimné poďakovanie. Prosíme Vás o zachovanie priazne aj v roku 2021. Viac...
20.04.2021  - Usmernenie č.9/2021
Usmernenie č.9/20211 riaditeľa školy pre žiakov a zákonných zástupcov k pravidlám pre základné školy od 19.4.2021, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR.
19.04.2021  - Postup na krajské finále súťaže Jazykový kvet
Aj v tomto školskom roku budeme mať zastúpenie v krajskom finále akreditovanej jazykovo-umeleckej súťaži Jazykový kvet 2021.
Z postupu sa môžu tešiť títo žiaci našej školy:
Sofia Janošová (2. roč.) – kategória I.AJ P-P PT+
Mariam Mansour (7.roč.) – kategória II.AJ P-P VT
Marek Senaj (9.roč.) – kategória II.AJ MD PT

Divadelný súbor žiakov 6. a 9. ročníka (T. Husťáková, B. Kanca, K. Kotrlová, T. Popovičová a M. Senaj) – kategória II.AJ D PT

Po prvýkrát sme sa zapojili aj do poviedkovej kategórie ŤUKNI. Žiak Marek Senaj (9.roč.) so svojím príbehom v anglickom jazyku A FIGHT FOR FREEDOM získal na krajskom finále krásne 2. miesto.
Marekovi gratulujeme a všetkým finalistom držíme palce a veríme v pekné umiestnenia!

  šk. rok:              zatvoriť archív
16.04.2021  - Usmernenie č.8/2021 a dodatok
Usmernenie č.8/2021 riaditeľa školy pre žiakov a zákonných zástupcov k návratu žiakov II. stupňa do školy
- od 19. apríla 2021 budú môcť žiaci 8. - 9. roč. nastúpiť z dištančnej formy výučby na prezenčnú formu výučby v škole.
- od 26. apríla 2021, v prípade priaznivej epidemiologickej situácie bude možný nástup žiakov 5. - 7. roč. na prezenčnú formu výučby.

Prílohy k usmerneniu:
- Čestné vyhlásenie žiaka a zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Príloha 8/a
- Informácia pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa - Príloha 8/b
- Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

Dňa 15. 4. 2021 vyšla Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č.175/2021, v ktorej sa menia ustanovenia týkajúce sa používania respirátora v prípade žiakov v škole.
Viac v Dodatku č. 1 k Usmerneniu č. 8/2021 riaditeľa školy k návratu žiakov II. stupňa do školy od 19. 4. 2021.

24.03.2021  - Časopis
Veľkonočné číslo časopisu Vision hľadajte v časti Info o škole / Školský časopis.
19.03.2021  - Biblická olympiáda
Dňa 10. marca 2021 sa napriek ťažkostiam súvisiacich so súčasnou situáciou uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády, po prvýkrát online spôsobom cez vzdelávací systém EduPage.
Aj keď bol tento spôsob pre Biblickú olympiádu novinkou, zapojil sa aj trojčlenný tím našej školy v zložení H. Janošková (VIII. roč.), M. Lesník (VIII. roč.) a J. Janoško (VII. roč.). Tematický obsah bol zameraný na knihu Exodus (1-24. kap.). Knihu proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána, ktoré spájala spoločná téma Z tmy do svetla.
Naše družstvo obsadilo krásne tretie miesto, k čomu súťažiacim blahoželáme!
12.03.2021  - Dodatok č. 1
Dodatok č.1 k usmerneniu č. 6/2021 Preukazovanie sa čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu/antigénového testu na COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 a potvrdením o chorobe dieťaťa.
05.03.2021  - Rozhodnutie č. 4/2021
Rozhodnutie č. 4/2021 RŠ o obnovení vyučovacieho procesu prezenčnou formou žiakov na I. stupni s účinnosťou
od 8. marca 2021
pre všetkých žiakov I. stupňa, ktorých rodičia prejavia záujem o prezenčné vzdelávanie a aktualizované usmernenie č. 6/2021 riaditeľa školy k organizácii a podmienkam vzdelávania žiakov k 8. marcu 2021 s prílohami:
- čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
- čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a zároveň prehlásenie zákonných zástupcov dieťaťa žijúcich v spoločnej domácnosti, že nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.
Aktuálne zmeny sú v usmernení RŠ zvýraznené žltou farbou.
26.02.2021  - Usmernenie a rozhodnutie
Usmernenie č.5/2021č.6/2021 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach pre žiakov a zákonných zástupcov k organizácii a podmienkam vzdelávania žiakov CZŠ sv. Michala v Michalovciach a prevádzke ŠKD od 2. marca 2021 až do odvolania.
Rozhodnutie riaditeľa školy o obnovení vyučovacieho procesu prezenčnou formou žiakov na I. stupni od 2. marca 2021 (od utorka).
22.02.2021  - Pred nástupom do školy
CZŠ sv. Michala v Michalovciach predstavuje alternatívu k vzdelávaniu na štátnych školách. Jej špecifickou črtou je formácia žiakov v rámci filozofie: "Nielen rozum treba napĺňať, ale aj srdce a dušu, aby sa komplexne formovala a vychovávala osobnosť mladého človeka."
Viac...
22.02.2021  - Matboj - Attomat 6
Dňa 18. februára 2021 sa uskutočnilo ďalšie pokračovanie online matematickej súťaže s medzinárodnou účasťou
Matboj – Attomat 6
. Náš žiak deviateho ročníka M. Senaj sa jej zúčastnil
a v rámci Košického kraja skončil na peknom 6. mieste.
Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.
17.02.2021  - OK Geografickej olympiády
Dňa 5.februára 2021 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády (49.ročník) pre žiakov základných škôl a osemročného gymnázia. Keďže v tomto čase sa žiaci vo všetkých školách učia dištančne, tak aj táto súťaž prebiehala netradične - v online priestore.
Z nášho okresu súťažilo spolu 46 žiakov, ktorí pracovali v troch kategóriách. Vypracovali online testy z geografie v monotematickej a teoretickej časti, riešili praktické úlohy zamerané na zručnosť práce s mapou, atlasom a ďalšími pomôckami. Z našej školy bol úspešným riešiteľom v kategórii E žiak 9. ročníka M. Senaj, ktorý sa umiestnil na peknom 7. mieste. Marekovi k umiestneniu blahoželáme, ďakujeme za vzornú prípravu na súťaž a reprezentáciu našej školy.
12.02.2021  - Oznam
Vyučovací proces na našej škole bol pre žiakov na I. stupni prezenčnou formou neobnovený od 8. 02. 2021. Na odporúčanie hlavnej hygieničky RÚVZ v Michalovciach zasadal 6. 02. 2021 Krízový štáb mesta Michalovce, ktorý rozhodol o neobnovení vyučovacieho procesu žiakov I. stupňa na všetkých michalovských ZŠ od 8. 02. 2021 do 19. 02. 2021 vrátane. Na základe toho riaditeľ školy vydal rozhodnutie, že ani na našej škole sa neobnovuje vyučovací proces žiakov I. stupňa prezenčnou formou na CZŠ sv. Michala od 8. 02. 2021 do 19. 02. 2021 vrátane.

V týždni od 22. 02. 2021 – 26. 02. 2021 budú mať žiaci (Košický a Prešovský kraj) jarné prázdniny, počas ktorých nebude prebiehať dištančné vzdelávanie žiakov. V tomto týždni Vás budeme informovať o aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Michalovce, resp. v meste Michalovce v súvislosti s možným obnovením vyučovania žiakov na našej škole od 1. marca 2021. Od 8. 02. 2021 sa školy riadia celoštátnym COVID AUTOMATOM, ako aj Covid - školským semafórom a rozhodnutím príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

12.02.2021  - Okresné kolo biologickej olympiády
Dňa 8. februára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C dištančnou formou. Za našu školu sa jej zúčastnili dve žiačky zo VIII. ročníka. Počínali si úspešne, keď S. Dzurjová obsadila
6. miesto
a H. Janošková 7. miesto.
K umiestneniu im blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
11.02.2021  - Projekt - Čítame radi 2
Naša škola bola úspešná v rozvojovom projekte Čítame radi 2.
Boli sme podporení sumou 800 €, v plnej výške podpory projektu. Finančné prostriedky použijeme na obnovu knižného fondu našej školskej knižnice zakúpením detskej a náučnej literatúry so zámerom rozvoja čitateľskej gramotnosti našich žiakov.
MŠVVaŠ SR vzhľadom k navýšeniu finančných prostriedkov na rozvojový projekt Čítame radi pokračovalo vo výbere z tých žiadateľov, ktorých projekty neboli doteraz podporené a ktoré boli v dôsledku obmedzených finančných prostriedkov na tento projekt neúspešné v decembri 2020. Vyčlenilo na pokračovanie projektu pod názvom Čítame radi 2 sumu
400 000 Eur, ktorá bola rozdelená medzi 551 škôl. 439 škôl bolo podporených sumou 800 €, sumou od 770 € po 100 € bolo podporených 112 škôl.
07.02.2021  - Mimoriadna správa
V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v celom meste Michalovce a na odporúčanie hlavnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach rozhodol krízový štáb mesta Michalovce, že deti materských škôl a žiaci prvého stupňa základných škôl nenastúpia 8. februára 2021 na vyučovanie tak, ako sa plánovalo. Žiaci základných škôl zostanú naďalej doma a bude u nich naďalej prebiehať dištančné vzdelávanie. Predpokladá sa návrat detí do MŠ a ZŠ v meste Michalovce až 1. marca 2021 po jarných prázdninách pre Košický kraj.
Po konzultácii so zriaďovateľom našej školy Arcibiskupstvom v Košiciach – školským úradom, na odporúčanie RÚVZ v Michalovciach sa neobnoví vyučovanie pre žiakov prvého stupňa Cirkevnej základnej školy sv. Michala v Michalovciach od 8. februára 2021. Žiaci prvého stupňa budú naďalej od 8. februára 2021 pokračovať v dištančnej forme vzdelávania. Neobnoví sa ani prevádzka ŠKD.
04.02.2021  - Rekonštrukcia školy
V mesiaci január sme na škole uskutočnili stavebné práce zamerané
na renováciu podlahy na spojovacej chodbe medzi pavilónmi na poschodí a schodišti hospodárskeho pavilónu. Pôvodnú podlahu z dlažby sme nahradili kvalitnejšou a estetickejšou podlahou z gumolitu.
Zároveň sme vymenili starý nábytok za nový vo výdajni stravy
v školskej jedálni
. Táto výmena je súčasťou viacerých uskutočnených zmien, ktoré sme zrealizovali v našej školskej jedálni v mesiaci december. Verím, že tieto inovatívne zmeny prispejú k zlepšeniu kultúry stolovania našich žiakov. Viac...
02.02.2021  - Okresné kolo matematickej olympiády
Dňa 26. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády pre piaty a deviaty ročník. Keďže sa v tomto čase žiaci vo všetkých školách učia dištančne, tak aj táto súťaž prebiehala netradične - v online priestore. Za našu školu v týchto sťažených podmienkach súťažil žiak 9. ročníka
M. Senaj , ktorý ako úspešný riešiteľ obstál v silnej konkurencii a získal pekné 6. miesto.
K umiestneniu mu blahoželáme a ďakujeme, že nás úspešne reprezentoval.
28.01.2021  - Usmernenie riaditeľa školy
Usmernenie č.5/2021 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach k celkovému hodnoteniu žiakov za I. polrok školského roka 2020/2021 a vydávaniu výpisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k termínom prijímacieho konania (4.1.2021) a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021). Viac...
28.01.2021  - Výpis klasifikácie za I. polrok šk. roka 2020 / 2021

Milí rodičia,
na základe usmernenia ministerstva školstva SR k vydávaniu Výpisov hodnotenia za 1. polrok naša škola zasiela výpis klasifikácie elektronicky, prostredníctvom rodičovského konta EduPage.

Dňa 29. 01. 2021, kedy sa oficiálne končí I. polrok školského roka 2020/2021, tieto výpisy budú školou publikované. Rodičovi príde
do EduPage správa. Kliknutím na správu systém zobrazí informáciu
o Výpise známok.
Kliknutím na modré tlačidlo "Stiahnuť" si môže rodič stiahnuť a pozrieť výpis. Po dôkladnom oboznámení sa s obsahom, rodič podpíše výpis stlačením červeného tlačidla "Podpísať".

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať, aby ste výpis podpísali v termíne
do 01. 02. 2021.
Posielame aj manuál k postupu. Postup v počítači a v mobilnej aplikácii
je obdobný.

25.01.2021  - Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 13.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala dištančne na platforme EduPage.
V kategórii 1B bol žiak M. Senaj z IX. ročníka úspešným riešiteľom
a umiestnil sa na veľmi peknom 3. mieste spolu so súťažiacim zo ZŠ Veľké Kapušany.
V kategórii 1A nás reprezentovala žiačka M. Mansour zo VII. ročníka
a umiestnila sa na 9. mieste.
Obom žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.
07.01.2021  - Usmernenie
Usmernenie riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach k organizácii vyučovania žiakov na I. stupni a II. stupni od 11.1.2021
16.12.2020  - Pytagoriáda ŠK
V dňoch 9. a 10. decembra 2020 si žiaci našej školy zmerali svoje sily v školskom kole matematickej súťaže Pytagoriáda (42. ročník). Súťaž sa uskutočnila klasickou papierovou formou v súlade s protipandemickými opatreniami.Vybraní žiaci počas jednej hodiny riešili zaujímavé matematické úlohy, kde mali zadania čítať s porozumením, logicky správne rozmýšľať a úlohy čo najrýchlejšie vyriešiť.V jednotlivých kategóriách spolu súťažilo 22 žiakov. Najlepšie sa darilo a na okresné kolo postupujú títo žiaci:
P3 – M. Saloň, L. Burinský
P4 – K. Sibalová, M. Sovšak
P5 – T. Pavlík
P6 – T. Husťáková
P7 – M. Burinský
P8 – M. Lesník
Všetkým žiakom ďakujeme za prípravu a účasť na súťaži. Veríme, že zvládnu aj okresné kolo, ktoré sa bude konať v apríli 2021. Viac...
14.12.2020  - Časopis Vision
Predvianočné číslo časopisu Vision hľadajte v časti Info o škole / Školský časopis.
09.12.2020  - Svätý Mikuláš
Svätý Mikuláš ani tento rok na nás nezabudol. V školskej kaplnke nám nechal plný kôš sladkostí, ktorý všetkých potešil. Deti sa mu poďakovali pripraveným pásmom vysielaným cez školský rozhlas a kresbami, ktoré
mu darovali. Viac...
03.12.2020  - Rada školy pri CZŠ sv. Michala
Zoznam členov Rady školy pri CZŠ sv. Michala Michalovce
vo funkčnom období od 16. 11. 2020 do 15. 11. 2024

zástupcovia zriaďovateľa:
Mgr. Miroslav Jacko
Mgr. Stanislav Pavúk
Mgr. Ján Vasiľ
Mgr. Marianna Harvanová

zástupcovia pedagogických zamestnancov:
Mgr. Jozefína Romanyszynová
Mgr. Jana Brandisová

zástupca nepedagogických zamestnancov:
Anna Smolková

zástupcovia rodičov:
JUDr. Ing. Erik Sibal - predseda RŠ
JUDr. Mgr. Katarína Valachová Hodáková
MUDr. Martina Muchová
Bc. Jozef Janoško
Viac...

02.12.2020  - Matboj – Attomat 5
Aj napriek neľahkej dobe dištančného vzdelávania sa žiaci našej školy aktívne zapájajú do rôznych súťaží a úspešne nás reprezentujú.
Jedna takáto Online individuálna matematická súťaž Matboj – Attomat 5
sa uskutočnila 27. novembra 2020. Veľmi pekný výsledok získal M. Senaj, ktorý sa v konkurencii súťažiacich z celého Slovenska a dokonca aj Čiech umiestnil v prvej tretine výsledkovej listiny. V rámci Košického kraja získal pekné 4. miesto, pričom na víťaza stratil len tri body.
K peknému umiestneniu mu blahoželáme, tešíme sa s ním a prajeme ešte veľa ďalších matematických úspechov.
02.12.2020  - Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 25. 11. 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – v kategórii 1A (5. - 7. roč.) a v kategórii 1B (8. a 9. roč.).
Víťazi jednotlivých kategórií, ktorých po zhodnotení písomnej časti a ústneho prejavu určila odborná porota učiteľov ANJ, nás budú reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.
Kategória 1A (5. - 7. roč.)
1. miesto – M. Mansour (7. roč.)
2. miesto – M. Kotlár (7. roč.)
3. miesto – A. Fešovičová (7. roč.)
Kategória 1B (8. a 9. roč.)
1. miesto – M. Senaj (9. roč.)
2. miesto – S. Kačmárová (9. roč.)
3. miesto – S. Čeheľová (9. roč.)
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v štúdiu angličtiny.
24.11.2020  - Týždeň boja proti drogám
Tretí novembrový týždeň je venovaný Európskemu týždňu boja proti drogám. Aj žiaci 1. - 4. roč. sa v týždni 16. 11. - 20. 11. 2020 zapojili
do rôznych aktivít zameraných na prevenciu zneužívania návykových látok. Využili sme rozhovory, pracovné listy, prezentácie a projektové vyučovanie. Viac...
05.11.2020  - Október - mesiac úcty k starším
Október je pre nás mesiacom pripomenutia si našich starých rodičov. Aby sme ukázali to, ako ich máme radi, uctili si ich za všetko, čo prežili. Veď všetci vieme, aké je dôležité mať pri sebe takýchto ľudí. Ľudí, ktorí nám rozumejú a nájdu si čas na všetky rozhovory.
Drahí naši starkí, tešíme sa, že Vás máme. Vieme, že sa radi stretávate
a zhovárate spoločne, čo momentálne nebolo možné zrealizovať na našej škole. Preto Vám niektorí naši žiaci napísali listy do DSS v Michalovciach. Veríme, že aj v tom ťažšom čase Vás potešili. Taktiež žiaci našej školy pripravili pre svojich starých rodičov darček, ktorý im počas posledného októbrového týždňa odovzdali.
Želáme Vám všetkým pevné zdravie, spokojnosť, veľa lásky i radosti
so svojími najbližšími.Viac...
03.11.2020  - Usmernenie č. 8/2020
Usmernenie č. 8/2020 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach pre zákonných zástupcov a žiakov vyplývajúcim z Usmernenia MŠVVaŠ SR
k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania Spoločná zodpovednosť z 1. novembra 2020" a nové tlačivo vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti.
02.11.2020  - Usmernenie č.7/2020
Usmernenie č. 7/2020 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach k povinnostiam zákonného zástupcu žiaka vyplývajúcim z Usmernenia MŠVVaŠ SR k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020
28.10.2020  - Jesenné prázdniny
Oznamujeme zmenu termínu jesenných prázdnin. Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Pribudnú ešte ďalšie dva dni prázdnin a to 6. novembra a 9. novembra.
27.10.2020  - Usmernenie č. 5/2020
Usmernenie č. 5/2020 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach k dištančnej forme vzdelávania CZŠ sv. Michala v Michalovciach pre rodičov a žiakov počas prerušenia vyučovania v školskom roku 2020/2021 v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.
25.10.2020  - Usmernenie č. 4/2020
Usmernenie č.4/2020 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach ohľadom organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v škole od 26. 10. 2020 do 27. 11. 2020
23.10.2020  - Rozvrh hodín
Pre 2. stupeň, ktorý sa bude vyučovať dištančne, je tu rozvrh hodín
pre online vyučovanie. Žlté sú tie hodiny, na ktoré sa žiaci pripoja pomocou Microsoft Teamsu. Pre viac informácii čítajte edupage .
22.10.2020  - Týždeň zdravej výživy
Z príležitosti svetového dňa výživy prebiehal na našej škole farebný týždeň zdravia. Každý deň inej farby – červenofialový, zelenohnedý, žltobiely a sivomodrý charakterizoval jednu skupinu zdravých potravín. Úlohou žiakov bolo, aby prišli oblečení každý deň do školy v danej farbe dňa. Takto triedy medzi sebou súťažili. Farebným oblečením pomáhali svojim žiakom aj triedne učiteľky! Zvíťazili žiaci 4. ročníka na prvom stupni a žiaci 8. ročníka na druhom stupni. O dôležitosti zdravého stravovania sa žiaci na prvom stupni učili celý týždeň na rôznych vyučovacích hodinách. Vypĺňali pracovné listy, čítali, spočítavali, modelovali, kreslili, či si len tak pochutnávali na zdravej desiate. Žiaci druhého stupňa si hlavné zásady zdravej výživy spísali a vytvorili vlastné desatoro zdravej výživy.
Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme a víťazom blahoželáme. Viac...
22.10.2020  - Tel. kontakty
Pribudli nám nové tel. kontakty, ktoré môžete nájsť v Info o škole / Kontakty
20.10.2020  - Milión detí sa modlí ruženec
Myšlienka tejto modlitbovej iniciatívy vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.” Viac...
19.10.2020  - Správa a program
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/2020 nájdete v časti Info o škole / Správa a Program.
09.10.2020  - Rekonštrukcia chodníkov
V mesiacoch august a september sme na CZŠ sv. Michala zrealizovali rekonštrukciu osvetlenia v telocvični. Zároveň prebehli rekonštrukčné práce na obnove prístupových chodníkov, a to hlavného pred vstupom do budovy školy s napojením na chodník do školského klubu a v zadnej časti areálu školy. Viac...
01.10.2020  - Usmernenie č. 3/2020
Usmernenie č.3/2020 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach ohľadom nosenia rúšok pre základné školy.
22.09.2020  - Usmernenie
Usmernenie riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach ohľadom organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v škole.
Usmernenie č.2/2020 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach ohľadom zmien vo vyhláseniach o bezinfekčnosti, ospravedlnenkách a nosenia rúšok pre základné školy.
18.09.2020  - Pokyn riaditeľa
Pokyn riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach k organizácii volieb zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri CZŠ sv. Michala na nové funkčné obdobie. Viac...
16.09.2020  - Platby v ŠKD
Milí rodičia,
Dovoľujeme si Vás informovať, že tohto roku bude prebiehať platba poplatku ŠKD bezhotovostne pomocou Edupage stránky. Pre viac informácii čítajte našu edupage stránku.
07.09.2020  - Šk. jedáleň a dochádzka žiaka
Milí rodičia, vaše deti dostali nové čipové prívesky, ktoré budú používať
pri odbere stravy v šk. jedálni a ten istý čip na registráciu dochádzky
pri vstupe do budovy školy.
Pre viac informácii čítajte našu edupage stránku. Ak niekto ako rodič ešte nemá prihlasovacie údaje, je potrebné poskytnúť mail tr. učiteľovi, aby bol zadaný do systému školy.
27.08.2020  - Začiatok šk. roka - pokyny
Vážení rodičia!
Dávame Vám do pozornosti usmernenie riaditeľa CZŠ sv. Michala ohľadom organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v škole pre školský rok 2020/2021. Pripomíname Vám, aby pred nástupom svojho dieťaťa do školy vytlačili a vyplnili čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je zdravotný dotazník a poslali ho po svojom dieťati do školy. V škole ho Vaše dieťa odovzdá triednemu učiteľovi (viď.príloha vyhlásenia).
Zároveň Vám dávame na vedomie informáciu o začiatku nového školského roku 2020/2021.
Zamyslenie na tento deň Otestuj sa a hraj
Nemáme žiadnu hodnotu, ak nie sme nikomu užitoční.

Descartes

Mail    
Edupage
OneDrive  
Facebook     
Youtube            
Microsoft Teams   
Elektronická prihláška
Školský rok 2020/ 2021
Teraz je prestávka. Do začiatku 1. hodiny je 6:71 min.
Najbližšie prázdninyletné.
Začínajú
01. 07. 2021
Dnešné menu:
- Polievka hovädzia s mäsom a niťovkami
- Segedínsky guľáš, knedľa, cereálna tyčinka, stolová voda

  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Aktualizácia: 23. 04. 2021