Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Náš patrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Dve percentá
      Ver. obstarávanie
      Rada školy
      Školský časopis
      Školská knižnica
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Náš patrón

Sv. Michal archaniel - Patrón školy

    Svätý Michal archanjel je patrónom našej školy. Sväté písmo nám svätého Michala predstavuje ako ochrancu vyvoleného ľudu a ako hlavu verných anjelov v nebi. Michal v hebrejskej reči znamená otázku: " Kto ako Boh?! " Je to akýsi druh bojového výkriku, s ktorým vodca nebeského vojska porážal Božieho odporcu Lucifera a jeho anjelov.

    Michal je nebeský bojovník, ktorý podľa Zjavenia svätého Jána víťazí nad drakom - diablom a na Poslednom súde váži ľudské duše.
Niektorí biblisti vzťahujú na archanjela Michala aj slová prvého listu sv. Pavla Solúnčanom: " Keď totiž sám Pán zostúpi z nebies na povel, na hlas archanjela a Božej trúby, najprv vstanú tí, ktorí umreli v Kristovi ... ( 1 Sol 4,16).

    Svätý Michal je ochrancom našej školy, ktorému ďakujeme, že nás učí hovoriť o našom nebeskom Otcovi, že nám pomáha a vedie nás po Božej ceste. Je vzorom pre nás aj dnes. V tejto dobe viac ako inokedy potrebujeme jeho bojovnosť, rozhodnosť a neochvejnosť. Sme všetci hrdí, že je patrónom našej školy. Jeho sviatok si každoročne naša škola pripomína 29. septembra.

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster