Web adresy
Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Pre chvíľky oddychu

Matematika

Hudobná výchova

Slovenčina

Geografia

Informatika

Telesná výchova

Európa hl. mestá

Európa - slepá mapa

Afrika, východ - slepá mapa

Komix

Po stopách sv. Pavla

Domino

Skicár - kerpoof

Skicár - pixlr

Omaľovanky

Matematické hry

Násobilka na čas

Hlavolamy

Dáma

Šach

Šach - jedna figúrka

Tetris

Čítač myšlienok

Testík postrehu

Sv. Michal - Patrón školy

Zaspievame si?

Bludisko pre ruských géniov

Nie všetko je pravda, čo vidíš

  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster