Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Školský rok a cirkevné sviatky
Organizácia školského roka 2023/ 2024
Prvý polrok Termíny Druhý polrok Termíny
Začiatok vyučovania 2. septembra Začiatok vyučovania 31. januára
Koniec vyučovania 2. februára Koniec vyučovania 30. júna
Prázdniny v školskom roku 2023/ 2024
Prázdniny Začiatok Koniec Začiatok vyučovania
          jesenné           28. októbra           31. októbra            2. novembra
          vianočné           23. decembra            7. januára            9. januára
          letné            1. júla           31. augusta            4. septembra
          jarné           26. februára            1. marca            4. marca
          veľkonočné           28. marca            2. apríla            3. apríla

Cirkevné sviatky v roku    a liturgické obdobia
Sviatok Deň
           Panna Mária Bohorodička 1. január
           Zjavenie Pána, Traja králi 6. január
           Krst Krista Pána 7. január
           Obetovanie Pána, Hromnice 2. február
           Popolcová streda 15. február
          Sv. Jozef, ženích Panny Márie 19. marec
          Zvestovanie Pána 25. marec
          Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná) 24. marec
          Zelený štvrtok 28. marec
          Veľký piatok 29. marec
          Biela (Veľká) sobota 30. marec
          Veľkonočná nedeľa 31. marec
          Veľkonočný pondelok 1. apríl
          Nedeľa Božieho milosrdenstva 7. apríl
          Nedeľa Dobrého pastiera 28. apríl
          Nanebovstúpenie Pána 9. máj
          Zoslanie Ducha Svätého - Turíce 19. máj
          Svätodušný pondelok 20. máj
          Najsvätejšia Trojica 26. máj
          Najsvätejšie Kristovo Telo a krv 30. máj
          Najsvätejšie Srdce Ježišovo 7. jún
          Narodenie sv. Jána Krstiteľa 24. jún
          Sv. Peter a Pavol 29. jún
          Premenenie Pána 6. august
          Nanebovzatie Panny Márie 15. august
          Narodenie Panny Márie 8. september
          Sedembolestná Panna Mária 15. september
          Misijná nedeľa 20. október
          Sviatok Všetkých svätých 1. november
          Nedeľa Krista Kráľa 24. november
          Prvá adventná nedeľa 8. december
          Nepoškvrnené Počatie Márie 8. december
          Štedrý deň 24. december
          Narodenie Pána 25. december
          sv. Štefan, prvý mučeník 26. december
          Svätá Rodina 29. december
   

                  - prikázané sviatky

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster