Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 5/9
      Rozvrh hodín
      Suplovamie
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Úspechy žiakov

Súťaže a olympiády vo výsledkoch za školský rok 2021 /2022

Obdobie:
   Biológia - rok 2021 /2022
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 4. Biologická olympiáda - kat. C H. Janošková IX.
   Cudzí jazyk - rok 2021 /2022
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 1. Jazykový WocaBee šampionát Žiaci 7. roč. VII.
KK 1. Jazykový kvet - kat. II. AJ dráma, prevzatá tvorba: The Super Secret Surprise Casserole Žiaci 7. roč. VII.
OK 2. Olympiáda v anglickom jazyku - kat. 1A M. Knollová VI.
KK 2. Jazykový kvet - kat. II. AJ dráma, prevzatá tvorba: Androcles and the Lion Žiaci 8. roč. VIII.
KK 2. Jazykový kvet - kat. II. AJ Poézia & Próza vlastná tvorba M. Mansour VIII.
KK 2. Jazykový WocaBee šampionát Žiaci 7.roč. VII.
CK 2. Jazykový kvet - kat. II. AJ dráma, prevzatá tvorba A. Fešovičová
T. Husťáková
B. Kanca
K. Kotrlová
T. Popovičová
VIII.,VII.
KK 3. Jazykový kvet - kat. I. AJ Poézia & Próza prevzatá tvorba+ (bilingválne prostredie) S. Janošová III.
OK 11. Olympiáda v anglickom jazyku - kat. 1B M. Mansour VIII.
   Geografia - rok 2021 /2022
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 9. Geografická olympiáda T. Pavlík VI.
OK 10. Geografická olympiáda S. Dzurjová IX.
   Matematika - rok 2021 /2022
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 1. Matematická olympiáda - kat. Z5 K. Sibalová V.
OK 2. Matematická olympiáda - kat. Z7 T. Husťáková VII.
OK 4. Pytagoriáda – kat. P7 T. Husťáková VII.
OK 4. Matematická olympiáda - kat. Z9 M. Lesník IX.
OK 7. Matematická olympiáda - kat. Z6 D. Koscelanský VI.
   Rímskokatolícke náboženstvo - rok 2021 /2022
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
DK 3. Biblická olympiáda K. Sibalová
O. Janoško
D. Hrdinská
V.
   Slovenský jazyk - rok 2021 /2022
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
AK 3. A slovo bolo u Boha - IV. kat., prednes poézie T. Husťáková VII.
   Telesná výchova - rok 2021 /2022
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
MK 3. Mestská športová olympiáda - kat. 50 m P. Pavlíková IV.
MK 3. Mestská športová olympiáda - kat. 60 m F. Mandžák IV.
   Výtvarná výchova - rok 2021 /2022
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
RK 1. Vesmír očami detí S. Dzurjová IX.
CK 1. Výtvarná súťaž S. Dzurjová IX.
 
Kolo: MO - mestská olympiáda, OK - okresné kolo, KK - krajské kolo, RK - regionálne kolo, AK - arcidiecézne kolo,
CK - celoslovenské kolo, MS - medzinárodná súťaž
Miesto: 1 - 10 umiestnenie na OK, KK, AK, CK


Najvýraznejšie úspechy školy
     1. miesto - Vesmír očami detí - S. Dzurjová (2021 /2022)
     1. miesto - Výtvarná súťaž - S. Dzurjová (2021 /2022)
     1. miesto - Jazykový kvet - kat. II. AJ monodráma, prevzatá tvorba: ,, Up and down" - M. Senaj (2019 /2020)
     1. miesto - Jazykový kvet (KK) – div. predstavenie v anglickom jazyku: When Fairy Tales Collide - A. Hrdinská,
    S. Dzurjová, A. Kornúc, V. Kováčová, S. Saloňová, L. Štofová, M. Senaj, J. Topoľanová (2018 /2019)
     1. miesto - Jazykový kvet (ukrajinský jazyk) (CK) - K.Khodorovska (2017 /2018)
     1. miesto - Jazykový kvet – kat. I. (CK) - M. Mansour (2017 /2018)
     1. miesto - Jazykový kvet – kat. I. (KK) - M. Mansour (2017 /2018)
     1. miesto - Jazykový kvet (KK) – div. predstavenie v anglickom jazyku: Teen angel - K. Babjáková, S. Bačkády,
    Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, R. Romanyszyn, B. Pilová, M. Muchová,
    E. Vargová, T. Saboslajová (2014 /2015)
     1. miesto - Envirománia - krajské kolo - P. Chrapek, S. Kislan, J. Petro, M. Potočný (2012 /2013)
     1. miesto - Okresné kolo Biblickej olympiády - V. Kužmová, B. Saloňová, L. Smetanová (2010 /2011)
     1. miesto - Zvonického literárne dni - spev - B. Šoganová (2007 /2008)
     1. miesto - Armáda v spoločnosti - M. Niemiec (2007 /2008)
     1. miesto - Celoslovenský projekt Ján Pavol II. v kat. „Pohľadnice" - M. Nemiec (2006 /2007)
     2. miesto - Jazykový kvet - kat. II. AJ dráma, prevzatá tvorba: Androcles and the Lion - Žiaci 8. roč. (2021 /2022)
     2. miesto - Jazykový kvet - kat. II. AJ dráma, prevzatá tvorba - A. Fešovičová, T. Husťáková, B. Kanca, K. Kotrlová, T. Popovičová (2021 /2022)
     2. miesto - Jazykový kvet (CK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: When Fairy Tales Collide -
    A. Hrdinská, S. Dzurjová, A. Kornúc, V. Kováčová, S. Saloňová, L. Štofová,
    M. Senaj, J. Topoľanová (2018 /2019)
     2. miesto - Jazyková štafeta – družstvo TRINITY (CK) - D. Dzurjo, M. Senaj, D. Tkáč (2017 /2018)
     2. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Sleeping Beauty -
    K. Babjáková, S. Bačkády, Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, A. Hurčík, J. Smetana,
    R. Romanyszyn, B. Pilová, V. Šalátová, M. Muchová, E. Vargová, T. Saboslajová (2013 /2014)
     2. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Snehulienka a sedem trpaslíkov -
    B. Pilová, V. Šalatová, K. Babjaková, S. Bačkády, Z. Brandisová, K, Eštoková, A. Hurčík, S. Kislan,     L. Korinková, M. Pristášová, R. Romanyszyn, T. Saboslajová, J. Smetana, E. Vargová (2012 /2013)
     3. miesto - kat. II. anglický jazyk poézia & próza vlastná tvorba: Colours of Emotions - S. D. Sopková (2018 /2019)
     3. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Seven Little Kids -
    N. Pilová, M. Senaj, S. Saloňová, M. Lesník, M. Burinský, S. Dzurjová, E. Čornecová, L. Štofová,
    S. Kačmárová, A. Kornúc, Š. Saboslaj, K. Muchová (2013 /2014)
     3. miesto - Metamorfózy slova (KK) - N. Bubenková (2013 /2014)
     3. miesto - Krajské kolo geografickej olympiády - L. Korinková (2012 /2013)
     3. miesto - Arcidiecézne kolo - A slovo bolo u Boha - D. Dzurjo (2012 /2013)
     3. miesto - Celoslovenský projekt Ján Pavol II. v kat. „Pohľadnice" - S. Buraš, K. Rovňak (2006 /2007)
     4. miesto - Jazyková štafeta, anglický jazyk (CK) - družstvo Smart Kids - J. M. Berešová,
    K. Muchová, S. D. Sopková (2018 /2019)
     5. miesto - Jazykový kvet (CK) – div. predstavenie v anglickom jazyku: Teen angel - K. Babjáková, S. Bačkády,
    Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, R. Romanyszyn, B. Pilová, M. Muchová,
    E. Vargová, T. Saboslajová (2014 /2015)


Ďakovné listy
   udeľujú sa žiakom všetkých typov a stupňov katolíckych škôl za mimoriadne výsledky dosiahnuté
     v študijnej a odbornej činnosti, záujmovo-umeleckej a športovej oblasti, ktorí v rámci Košickej
     arcidiecézy, v celoštátnom i medzinárodnom meradle reprezentujú katolícke školstvo.
   žiaci školy, ktorým bolo udelené ocenenie ďakovného listu :
    šk. rok: 2018 /2019 -  N. Lesníková, G. Bugri (9. roč.)
    šk. rok: 2017 /2018 -  D. Dzurjo (9. roč.), D. Tkáč (9. roč.)
    šk. rok: 2016 /2017 -  B. Pilová (9. roč.)
    šk. rok: 2015 /2016 -  L. Korinková (9. roč.), R. Romanyszyn (9. roč.)
    šk. rok: 2014 /2015 -  T. Senajová (9. roč.)
    šk. rok: 2013 /2014 -  G. Mižáková (IX. roč.), G. Kislan (IX. roč.)
    šk. rok: 2012 /2013 -  B. Saloňová (IX.roč.), L. Smetanová (IX. roč.), V. Kužmová (IX.roč.)
    šk. rok: 2011 /2012 -  D. Murga (IX. roč.), V. Jarolímová (IX. roč.)
    šk. rok: 2010 /2011 -  P. Maskáľ (IX. roč.), B. Šoganová (IX. roč.)
    šk. rok: 2009 /2010 -  M. Niemiec (IX. roč.)
    šk. rok: 2006 /2007 -  L. Cisárová (IX. A)
    šk. rok: 2004 /2005 -  D. Koleno (VIII. roč.)
    šk. rok: 2003 /2004 -  M. Gancarčíková, E. Maskaľová, J. Tkáč (IX.B)
    šk. rok: 2002 /2003 -  V. Palečková (IX.A), H. Hocmanová, Š. Pataky (IX.B)
    šk. rok: 2001 /2002 -  T. Babják (VI. B), J. Gačková (VIII. A), F. Zitrický (VIII. A), V. Falis (VIII. B)
    šk. rok: 2000 /2001 -  L. Tomková(VI.roč), J. Gačková(VII.A), F. Zitrický (VII. A),
 Z. Zemáneková (VIII. roč.), M. Rusín (IX. A), T. Pčolinská (IX. B)
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster