Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 9
      Rozvrh hodín
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Úspechy žiakov
Najvýraznejšie úspechy školy
     1. miesto - Jazykový kvet (KK) – div. predstavenie v anglickom jazyku: Teen angel - K. Babjáková, S. Bačkády,
    Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, R. Romanyszyn, B. Pilová, M. Muchová,
    E. Vargová, T. Saboslajová (2014 /2015)
     1. miesto - Envirománia - krajské kolo - P. Chrapek, S. Kislan, J. Petro, M. Potočný (2012 /2013)
     1. miesto - Okresné kolo Biblickej olympiády - V. Kužmová, B. Saloňová, L. Smetanová (2010 /2011)
     1. miesto - Zvonického literárne dni - spev - B. Šoganová (2007 /2008)
     1. miesto - Armáda v spoločnosti - M. Niemiec (2007 /2008)
     1. miesto - Celoslovenský projekt Ján Pavol II. v kat. „Pohľadnice" - M. Nemiec (2006 /2007)
     2. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Sleeping Beauty -
    K. Babjáková, S. Bačkády, Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, A. Hurčík, J. Smetana,
    R. Romanyszyn, B. Pilová, V. Šalátová, M. Muchová, E. Vargová, T. Saboslajová (2013 /2014)
     2. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Snehulienka a sedem trpaslíkov -
    B. Pilová, V. Šalatová, K. Babjaková, S. Bačkády, Z. Brandisová, K, Eštoková, A. Hurčík, S. Kislan,     L. Korinková, M. Pristášová, R. Romanyszyn, T. Saboslajová, J. Smetana, E. Vargová (2012 /2013)
     3. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Seven Little Kids -
    N. Pilová, M. Senaj, S. Saloňová, M. Lesník, M. Burinský, S. Dzurjová, E. Čornecová, L. Štofová,
    S. Kačmárová, A. Kornúc, Š. Saboslaj, K. Muchová (2013 /2014)
     3. miesto - Metamorfózy slova (KK) - N. Bubenková (2013 /2014)
     3. miesto - Krajské kolo geografickej olympiády - L. Korinková (2012 /2013)
     3. miesto - Arcidiecézne kolo - A slovo bolo u Boha - D. Dzurjo (2012 /2013)
     3. miesto - Celoslovenský projekt Ján Pavol II. v kat. „Pohľadnice" - S. Buraš, K. Rovňak (2006 /2007)
     5. miesto - Jazykový kvet (CK) – div. predstavenie v anglickom jazyku: Teen angel - K. Babjáková, S. Bačkády,
    Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, R. Romanyszyn, B. Pilová, M. Muchová,
    E. Vargová, T. Saboslajová (2014 /2015)

Súťaže a olympiády vo výsledkoch za školský rok 2016 /2017

Obdobie:
   Biológia - rok 2016 /2017
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 2. Súťaž mladých zdravotníkov B. Čornec
D. Dzurjo
J. Hospodárová
P. Bugriová
D. Okoličanyová
VIII
MK 5. Ekobeh M. Senak
A. Kornúc
L. Eštoková
M. Smereková
V.
   Cudzí jazyk - rok 2016 /2017
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
MK 1. Shakespeare´ Day D. Dzurjo VIII.
MK 2. Shakespeare´ Day D. Golas VIII.
KK 2. Jazykový kvet - I want my Mother Back N. Hredzáková
E. Brombergerová
N. Pilová
P. Bugriová
J. Hospodárová
E. Mišovčíková
D. Okoličanyová
VII. – VIII.
MK 3. Shakespeare´ Day H. Hrdinská VI.
KK 3. Jazykový kvet - kat. II. RJ K. Khodorovska VI.
KK 4. Jazykový kvet - Snow White and the Seven Dwarfs - I. kat M. Mansour
A. Fešovičová
V. Kotrlová
K. Kotrlová
V. Varechová
M. Burinský
D. Čuchta
H. Janošková
A. Hrdinská
E. Čornecov
M. Burinský
A. Kornúc
M. Senaj
J. Topoľanová
II. – V.
MK 7. Olympiáda v anglickom jazyku B. Kanca II.
OK 7. Olympiáda v anglickom jazyku N. Hredzáková VII.
OK 9. Olympiáda v anglickom jazyku B. Pilová IX.
MK 10. Olympiáda v anglickom jazyku S. Čižmár II.
   Geografia - rok 2016 /2017
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 2. Geografická olympiáda M. Senaj V.
OK 6. Geografická olympiáda D. Dzurjo VIII.
   Hudobná výchova - rok 2016 /2017
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
MK 1. Chváľme Pána, I. kat. sólo A. Hrdinská IV.
AK 1. Pieseň pre sv. Otca, III. kat. sólo A. Kislanová VIII.
MK 2. Chváľme Pána, II. kat. duo V. Gočová VI.
MK 2. Chváľme Pána, III. kat. duo A. Kislanová VIII.
AK 2. Pieseň pre sv. Otca, II. kat. sólo A. Hrdinská IV.
AK 2. Pieseň pre sv. Otca, IV.kat. duo V. Gočová
A. Kislanová
VI., VIII.
   Matematika - rok 2016 /2017
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 2. Pytagoriáda M. Senaj V.
OK 2. Matematická olympiáda M. Senaj V.
4. Pytagoriáda M .Burinský IV.
OK 5. Matematická olympiáda S. Kačmárová V.
OK 5. Pytagoriáda M. Senaj VIII.
OK 7. Pytagoriáda M. Smerek VII.
OK 10. Matematická olympiáda D. Tkáč VIII.
OK 10. Pytagoriáda M. Burinský III.
OK 10. Pytagoriáda J. Pajonk VII.
   Slovenský jazyk - rok 2016 /2017
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
MK 1. Zemplínske zvončeky J. Hospodárová VIII.
MK 1. Zemplínske zvončeky M. Senaj V.
MK 3. Zemplínske zvončeky N. Bubenková VI.
MK 3. Zemplínske zvončeky N. Hredzáková VII.
KK 3. A slovo bolo u Boha M. Senaj V.
KK 3. A slovo bolo u Boha N. Bubenková VI.
MK 3. Zvonického literárne dni V. Varechová III.
MK 3. Zvonického literárne dni N. Bubenková VI.
   Telesná výchova - rok 2016 /2017
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
ObK 1. Stolný tenis D. Dzurjo
R. Parihuz
Š. Soroka
M. Čornec
VIII. – IX.
ObK 2. Stolný tenis R. Čižmárová
M. Muchová
V. Šalatová
B. Pilová
IX.
OK 2. Stolný tenis D. Dzurjo
R. Parihuz
Š. Soroka
M. Čornec
VIII. – IX.
MK 3. Mestská športová olympiáda - kriket J. Sivák VI.
MK 4. Pohár primátora mesta – Stolný tenis D. Dzurjo
R. Parihuz
Š. Soroka
M. Čornec
VIII. – IX.
MK 4. Mestská športová olympiáda - diaľka D. Pajonk VII.
MK 4. Pohár primátora mesta – Stolný tenis R. Čižmárová
M. Muchová
V. Šalatová
B. Pilová
IX.
ObK 4. Malý futbal žiakov M. Erdélyi
F. Smetana
P. Kora
A. Kornúc
M. Kora
D. Kornúc
T. Tokár
IV. – VII.
 
Kolo: MO - mestská olympiáda, OK - okresné kolo, KK - krajské kolo, RK - regionálne kolo, AK - arcidiecézne kolo,
CK - celoslovenské kolo, MS - medzinárodná súťaž
Miesto: 1 - 10 umiestnenie na OK, KK, AK, CK
Ďakovné listy
   udeľujú sa žiakom všetkých typov a stupňov katolíckych škôl za mimoriadne výsledky dosiahnuté
     v študijnej a odbornej činnosti, záujmovo-umeleckej a športovej oblasti, ktorí v rámci Košickej
     arcidiecézy, v celoštátnom i medzinárodnom meradle reprezentujú katolícke školstvo.
   žiaci školy, ktorým bolo udelené ocenenie ďakovného listu :
    šk. rok: 2015 /2016 -  L. Korinková (9. roč.), R. Romanyszyn (9. roč.)
    šk. rok: 2014 /2015 -  T. Senajová (9. roč.)
    šk. rok: 2013 /2014 -  G. Mižáková (IX. roč.), G. Kislan (IX. roč.)
    šk. rok: 2012 /2013 -  B. Saloňová (IX.roč.), L. Smetanová (IX. roč.), V. Kužmová (IX.roč.)
    šk. rok: 2011 /2012 -  D. Murga (IX. roč.), V. Jarolímová (IX. roč.)
    šk. rok: 2010 /2011 -  P. Maskáľ (IX. roč.), B. Šoganová (IX. roč.)
    šk. rok: 2009 /2010 -  M. Niemiec (IX. roč.)
    šk. rok: 2006 /2007 -  L. Cisárová (IX. A)
    šk. rok: 2004 /2005 -  D. Koleno (VIII. roč.)
    šk. rok: 2003 /2004 -  M. Gancarčíková, E. Maskaľová, J. Tkáč (IX.B)
    šk. rok: 2002 /2003 -  V. Palečková (IX.A), H. Hocmanová, Š. Pataky (IX.B)
    šk. rok: 2001 /2002 -  T. Babják (VI. B), J. Gačková (VIII. A), F. Zitrický (VIII. A), V. Falis (VIII. B)
    šk. rok: 2000 /2001 -  L. Tomková(VI.roč), J. Gačková(VII.A), F. Zitrický (VII. A),
 Z. Zemáneková (VIII. roč.), M. Rusín (IX. A), T. Pčolinská (IX. B)
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster