Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 5/9
      Rozvrh hodín
      Suplovamie
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Úspechy žiakov
Najvýraznejšie úspechy školy
     1. miesto - Jazykový kvet - kat. II. AJ monodráma, prevzatá tvorba: ,, Up and down" - M. Senaj (2019 /2020)
     1. miesto - Jazykový kvet (KK) – div. predstavenie v anglickom jazyku: When Fairy Tales Collide - A. Hrdinská,
    S. Dzurjová, A. Kornúc, V. Kováčová, S. Saloňová, L. Štofová, M. Senaj, J. Topoľanová (2018 /2019)
     1. miesto - Jazykový kvet (ukrajinský jazyk) (CK) - K.Khodorovska (2017 /2018)
     1. miesto - Jazykový kvet – kat. I. (CK) - M. Mansour (2017 /2018)
     1. miesto - Jazykový kvet – kat. I. (KK) - M. Mansour (2017 /2018)
     1. miesto - Jazykový kvet (KK) – div. predstavenie v anglickom jazyku: Teen angel - K. Babjáková, S. Bačkády,
    Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, R. Romanyszyn, B. Pilová, M. Muchová,
    E. Vargová, T. Saboslajová (2014 /2015)
     1. miesto - Envirománia - krajské kolo - P. Chrapek, S. Kislan, J. Petro, M. Potočný (2012 /2013)
     1. miesto - Okresné kolo Biblickej olympiády - V. Kužmová, B. Saloňová, L. Smetanová (2010 /2011)
     1. miesto - Zvonického literárne dni - spev - B. Šoganová (2007 /2008)
     1. miesto - Armáda v spoločnosti - M. Niemiec (2007 /2008)
     1. miesto - Celoslovenský projekt Ján Pavol II. v kat. „Pohľadnice" - M. Nemiec (2006 /2007)
     2. miesto - Jazykový kvet (CK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: When Fairy Tales Collide -
    A. Hrdinská, S. Dzurjová, A. Kornúc, V. Kováčová, S. Saloňová, L. Štofová,
    M. Senaj, J. Topoľanová (2018 /2019)
     2. miesto - Jazyková štafeta – družstvo TRINITY (CK) - D. Dzurjo, M. Senaj, D. Tkáč (2017 /2018)
     2. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Sleeping Beauty -
    K. Babjáková, S. Bačkády, Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, A. Hurčík, J. Smetana,
    R. Romanyszyn, B. Pilová, V. Šalátová, M. Muchová, E. Vargová, T. Saboslajová (2013 /2014)
     2. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Snehulienka a sedem trpaslíkov -
    B. Pilová, V. Šalatová, K. Babjaková, S. Bačkády, Z. Brandisová, K, Eštoková, A. Hurčík, S. Kislan,     L. Korinková, M. Pristášová, R. Romanyszyn, T. Saboslajová, J. Smetana, E. Vargová (2012 /2013)
     3. miesto - kat. II. anglický jazyk poézia & próza vlastná tvorba: Colours of Emotions - S. D. Sopková (2018 /2019)
     3. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Seven Little Kids -
    N. Pilová, M. Senaj, S. Saloňová, M. Lesník, M. Burinský, S. Dzurjová, E. Čornecová, L. Štofová,
    S. Kačmárová, A. Kornúc, Š. Saboslaj, K. Muchová (2013 /2014)
     3. miesto - Metamorfózy slova (KK) - N. Bubenková (2013 /2014)
     3. miesto - Krajské kolo geografickej olympiády - L. Korinková (2012 /2013)
     3. miesto - Arcidiecézne kolo - A slovo bolo u Boha - D. Dzurjo (2012 /2013)
     3. miesto - Celoslovenský projekt Ján Pavol II. v kat. „Pohľadnice" - S. Buraš, K. Rovňak (2006 /2007)
     4. miesto - Jazyková štafeta, anglický jazyk (CK) - družstvo Smart Kids - J. M. Berešová,
    K. Muchová, S. D. Sopková (2018 /2019)
     5. miesto - Jazykový kvet (CK) – div. predstavenie v anglickom jazyku: Teen angel - K. Babjáková, S. Bačkády,
    Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, R. Romanyszyn, B. Pilová, M. Muchová,
    E. Vargová, T. Saboslajová (2014 /2015)

Súťaže a olympiády vo výsledkoch za školský rok 2018 /2019

Obdobie:
   Biológia - rok 2018 /2019
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
RK 1. Botanikiáda V. Varechová V.
OK 3. Biologická olympiáda H. Janošková VI.
OK 4. Súťaž mladých zdravotníkov E. Čornecová
S. Dzurjová
S. Krompáková
V. Demková
H. Janošková
VI.
MK 4. Ekobeh A. Fešovičová
M. Kotlár
M. Valalik
V. Varechová
V.
OK 5. Biologická olympiáda S. Dzurjová VI.
   Cudzí jazyk - rok 2018 /2019
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
KK 1. Jazykový kvet – kat. II. A. Hrdinská
S. Dzurjová
A. Kornúc
V. Kováčová
S. Saloňová
L. Štofová
M. SenajJ. Topoľanová
VI., VII.
MK 1. Shakespeare´s Day, kat. poézia, próza M. Senaj VII.
MK 1. Shakespeare´s Day, kat. vlastná tvorba M. Senaj VII.
CK 2. Jazykový kvet – kat. II. A. Hrdinská
S. Dzurjová
A. Kornúc
V. Kováčová
S. Saloňová
L. Štofová
M. SenajJ. Topoľanová
VI., VII.
MK 2. Shakespeare´s Day S. D. Sopková VIII.
KK 3. Jazykový kvet – kat. II. S. D. Sopková VIII.
MK 3. Shakespeare´s Day G. Saloň IX.
OK 3. Olympiáda v anglickom jazyku V. Viráková II.
OK 4. Olympiáda v anglickom jazyku M. Senaj VII.
CK 4. Jazyková štafeta - družstvo Smart Kids J. Berešová
K. Muchová
S. Sopková
VII., VIII.
OK 5. Olympiáda v anglickom jazyku K. Sibalová II.
   Geografia - rok 2018 /2019
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 6. Geografická olympiáda M. Senaj VII.
   Hudobná výchova - rok 2018 /2019
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
MK 1. Chváľme Pána, I. kat. D. Hrdinská II.
MK 1. Chváľme Pána, III. kat. V. Gočová VIII.
MK 2. Chváľme Pána, II. kat. A. Hrdinská VI.
AK 2. Pieseň pre sv. Otca, I. kat. D. Hrdinská II.
AK 2. Pieseň pre sv. Otca, II. kat A. Hrdinská VI.
AK 2. Pieseň pre sv. Otca, III. kat V. Gočová VIII.
   Matematika - rok 2018 /2019
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 4. Matematická olympiáda M. Burinský VI.
OK 5. Matematická olympiáda P. Harakaľ IX.
OK 5. Pytagoriáda – P4 S. Paulík IV.
OK 7. Matematická olympiáda M. Lesník VI.
OK 7. Pytagoriáda – P7 M. Senaj VII.
OK 8. Pytagoriáda – P6 M. Lesník VI.
OK 9. Matematická olympiáda M. Burinský V.
KK 9. Matematická olympiáda P. Harakaľ IX.
   Rímskokatolícke náboženstvo - rok 2018 /2019
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
AK 2. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane E. Marjovová
N. Lesníková
N. Pilová
IX.
OK 3. Biblická olympiáda H. Janošková
M. Lesník
J. Topoľanová
VI.
   Slovenský jazyk - rok 2018 /2019
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
MK 1. Zvonického literárne dni E. Struňáková III.
MK 2. Zemplínske zvončeky M. Senaj VII.
MK 2. Zvonického literárne dni N. Bubenková VIII.
AK 3. A slovo bolo u Boha M. Senaj VII.
MK 3. Zemplínske zvončeky K. Kotrlová IV.
   Telesná výchova - rok 2018 /2019
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 3. Stolný tenis F. Smetana
A. Kornúc
F. Tomáš
M. Kotlár
V. - VI.
OK 3. Stolný tenis S. Dzurjová
S. Kačmárová
N. Bubenková
E. Čornecová
VI. - VIII.
MK 5. Majstrovstvá v korčuľovaní I. – II. roč. I. – II.
MK 5. Majstrovstvá v korčuľovaní III. – IV. roč. III. – IV.
 
Kolo: MO - mestská olympiáda, OK - okresné kolo, KK - krajské kolo, RK - regionálne kolo, AK - arcidiecézne kolo,
CK - celoslovenské kolo, MS - medzinárodná súťaž
Miesto: 1 - 10 umiestnenie na OK, KK, AK, CK
Ďakovné listy
   udeľujú sa žiakom všetkých typov a stupňov katolíckych škôl za mimoriadne výsledky dosiahnuté
     v študijnej a odbornej činnosti, záujmovo-umeleckej a športovej oblasti, ktorí v rámci Košickej
     arcidiecézy, v celoštátnom i medzinárodnom meradle reprezentujú katolícke školstvo.
   žiaci školy, ktorým bolo udelené ocenenie ďakovného listu :
    šk. rok: 2018 /2019 -  N. Lesníková, G. Bugri (9. roč.)
    šk. rok: 2017 /2018 -  D. Dzurjo (9. roč.), D. Tkáč (9. roč.)
    šk. rok: 2016 /2017 -  B. Pilová (9. roč.)
    šk. rok: 2015 /2016 -  L. Korinková (9. roč.), R. Romanyszyn (9. roč.)
    šk. rok: 2014 /2015 -  T. Senajová (9. roč.)
    šk. rok: 2013 /2014 -  G. Mižáková (IX. roč.), G. Kislan (IX. roč.)
    šk. rok: 2012 /2013 -  B. Saloňová (IX.roč.), L. Smetanová (IX. roč.), V. Kužmová (IX.roč.)
    šk. rok: 2011 /2012 -  D. Murga (IX. roč.), V. Jarolímová (IX. roč.)
    šk. rok: 2010 /2011 -  P. Maskáľ (IX. roč.), B. Šoganová (IX. roč.)
    šk. rok: 2009 /2010 -  M. Niemiec (IX. roč.)
    šk. rok: 2006 /2007 -  L. Cisárová (IX. A)
    šk. rok: 2004 /2005 -  D. Koleno (VIII. roč.)
    šk. rok: 2003 /2004 -  M. Gancarčíková, E. Maskaľová, J. Tkáč (IX.B)
    šk. rok: 2002 /2003 -  V. Palečková (IX.A), H. Hocmanová, Š. Pataky (IX.B)
    šk. rok: 2001 /2002 -  T. Babják (VI. B), J. Gačková (VIII. A), F. Zitrický (VIII. A), V. Falis (VIII. B)
    šk. rok: 2000 /2001 -  L. Tomková(VI.roč), J. Gačková(VII.A), F. Zitrický (VII. A),
 Z. Zemáneková (VIII. roč.), M. Rusín (IX. A), T. Pčolinská (IX. B)
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster