Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Náš patrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Ver. obstarávanie
      Ochrana údajov
      Rada školy
      Školská knižnica
      Školský časopis
      Dve percentá
      Facebook
      Edupage
      Microsoft Teams
      Platby
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Dve percentá

  Darujte 2 % z dane
     Ak chcete venovať 2 % z daní pre Rodičovské spoločenstvo CZŠ sv. Michala v      Michalovciach (RS), budete potrebovať následovné formuláre: dve percenta

    - vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (.pdf)

    - potvrdenie o zaplatení dane (.pdf)

       Adresa: Volgogradská 2, 071 01 Michalovce
       IČO: 312 753 62
       Číslo účtu: SK76 5600 0000 0042 4623 9001       Dôležité termíny:
       Ak ste zamestnanec: do 30. apríla 2024
       Ak ste živnostník (v poňatí tohto zákona „fyzická osoba“): do 31. marca 2024


       Popis krokov:
       1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov        a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
       2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu        zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
       3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho        bydliska.

       Výška sumy:
       Výšku sumy, na ktorú ste nám prispeli prechádzajúci rok, nájdete na rozhodni.sk.

Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster