Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Náš patrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Dve percentá
      Ver. obstarávanie
      Rada školy
      Školský časopis
      Školská knižnica
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Výchovné poradenstvo - termíny

  Dôležité termíny:

Testovanie - Monitor 9

  21. marca 2018

Podávanie prihlášok

Talentový odbor

do 20. februára 2018

Ostatné odbory

do 10. apríla 2018

Termíny prijímacích skúšok

Telentové skúšky

25. marec – 15. apríl 2018

1. kolo

prvý termín: 14. máj 2018

druhý termín: 18. máj 2018

2. kolo

19. jún 2018

Osemročné gymnáziá

14. máj a 17. máj 2018

Zverejnenie kritérií - SŠ

Talentové odbory

do 1. februára 2018

Ostatné študijné a učebné odbory

do 31. marca 2018

    Postup pri prijímaní na štúdium na stredné školy

Platí nový školský zákon - Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

1. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
Prihláška, resp. prihlášky na štúdium na strednej škole sa podávajú riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.               >> viac ...

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Aktualizácia