Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Náš patrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Ver. obstarávanie
      Ochrana údajov
      Rada školy
      Školská knižnica
      Školský časopis
      Dve percentá
      Facebook
      Edupage
      Microsoft Teams
      Platby
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Verejné obstarávanie


 Cirkevná základná škola sv. Michala, Volgogradská 2, 071 01 Michalovce
Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky.

    V súlade s § 9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na dodávku prác s názvom:
„ Riešenie havarijného stavu podláh v budove CZŠ sv. Michala".

Výzvu na predloženie cenovej ponuky si môžete vyzdvihnúť na adrese verejného obstarávateľa do 05.09.2014 15.00 hod. kontaktná osoba pre verejné obstarávanie Ing. Michal Dinič, 0915 868 648.

Michalovce, 25.8.2014 Cirkevná základná škola sv. Michala, Volgogradská 2, 071 01 Michalovce
Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky.

    V súlade s § 9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na dodávku prác s názvom:
„ Riešenie havarijného stavu okien v budove CZŠ sv. Michala".

Výzvu na predloženie cenovej ponuky si môžete vyzdvihnúť na adrese verejného obstarávateľa do 05.09.2014 15.00 hod. kontaktná osoba pre verejné obstarávanie Ing. Michal Dinič, 0915 868 648.

Michalovce, 25.8.2014 Zverejnenie oznámenia o zadaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
7. 01. 2014 - Verejný obstarávateľ Cirkevná základná škola sv. Michala, Volgogradská 2, 071 01 Michalovce po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku s názvom „Riešenie havarijného stavu okien budovy školy" v predpokladanej hodnote 33 560,68 € s DPH uchádzačovi PŠP s.r.o. Vajanského 1,
071 01 Michalovce.
Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster