Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Nᚠpatrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Ver. obstarávanie
      Ochrana údajov
      Rada školy
      Školská knižnica
      Školský časopis
      Dve percentá
      Facebook
      Edupage
      Microsoft Teams
      Platby
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Záujmové krúžky

Organizácia záujmových krúžkov:

I. stupeň (1. - 4. roč)
    Pohybovo relaxačný krúžok - H. Pižňarská
    Práca s časopisom - Mgr. Jana Brandisová
    Príprava na prvé sv. prijímanie – Mgr. T. Kormaník
    Tvorivé dielne - Mgr. Martina Lesníková
    Vševedko - Mgr. Adriana Benková

II. stupeň (5. - 9. roč)
    Slovenský jazyk a literatúra 9 - Mgr. Katarína Kuncová
    Anglický jazyk - Mgr. Jozefína Romanyszynová
    Biologický krúžok - PaeDr. Lenka Dzurjová
    Hravá matematika - Ing. Lívia Gočová
    Hudobný krúžok - Mgr. Martin Saloň
    Matematika 9 - Ing. Lívia Gočová
    Stolnotenisový - PaedDr. Lenka Dzurjová
    Vožnočasové aktivity - JUDr. Jana Mitrová PhD.

Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster