Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Náš patrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Ver. obstarávanie
      Ochrana údajov
      Rada školy
      Školská knižnica
      Školský časopis
      Dve percentá
      Facebook
      Edupage
      Microsoft Teams
      Platby
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Zo života školy

Pozitívnymi momentami zo života školy sú :

   Vydávnie prílohy farského mesačníka FAR IN FOR (december 2001 - december 2002) - na stránkach sa čitatelia
     mohli dočítať o všetkých aktivitách uskutočnených v škole aj mimo nej, úspechoch žiakov našej školy
     v predmetových olympiádach a súťažiach, vlastná tvorba nadaných žiakov pod vedením Mgr. K. Tchurovej
   Uverejňovanie literárnych a výtvarných príspevkov žiakov v časopisoch Svätý ruženec,Rebrík
     a Apoštol Božieho milosrdenstva pod vedením Mgr. J.Brandisovej
   Úspešná prezentácia školy žiackymi prácami na celoslovenskej výstave Fórum pedagogiky v Bratislave (jún 2001)
   Prezentácia aktivít školy - regionálna tlač a televízia, kresťanské rádio Lumen, Rodinné spoločenstvo
   Zavedenie tradície "dni otvorených dverí" (od roku 2001)
   Pravidelné prispievanie na peňažné zbierky - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím,
     Únia nevidiacich a slabozrakých,Liga proti rakovine, misijná činnosť
   Vydávanie školského časopisu VISION (od šk.roka 2003/2004)
     časopis je určený nielen pre žiakov, učiteľov a rodičov, ale aj pre všetkých priaznivcov školy
   Tvorivé dielne (od šk.roka 2005/2006)
     Deti objavujú svoje svoje neobmedzené schopnosti pri vytváraní rôznych obrazov a množstvom iných výrobkov
   Cesta rozprávkovým svetom (od šk.roka 2006/2007)
     Projekt venovaný deťom a ich rodičom, aby mohli sebe samým venovať viacej času a navštíviť rozprávkovo
Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster