Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Náš patrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Ver. obstarávanie
      Ochrana údajov
      Rada školy
      Školská knižnica
      Školský časopis
      Dve percentá
      Facebook
      Edupage
      Microsoft Teams
      Platby
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Školský klub

Významnou a neoddeliteľnou súčasťou našej školy je aj školský klub detí. Navštevujú ho v prevažnej miere deti prvého stupňa. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vyučovacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi. K dispozícii má herňu, školský areál, ihrisko a počítačovú miestnosť. Hry na školskom dvore

  Prevádzka v ŠKD :

 • - od 06.30 h do 07.30 h
 • - od 11.30 h do 16.00 h

  Činnosti sú rozdelené na
 •  1. oddychovo-relaxačná - po vyučovaní je potrebné aby, deti odbúravali stres z vyučovania a aby si oddýchli.
 •  2. záujmová činnosť - výtvarná
  - pracovná
  - spoločensko - kresťanská
  - športovo - rekreačná
  - hudobno - pohybová
  - literárno - dramaticka
 •  3. príprava na vyučovanie - snaha venovať sa hlavne slabším

     žiakom, pomocou didaktických hier precvičovanie vedomostí nadobudnutých na vyučovaní, písanie domácich úloh.

Školský klub detí má dve oddelenia. V prvom oddelení pracuje pani vychovávateľka Alexandra Hospodárová, v druhom pani vychovávateľka Mgr. Beáta Gazdová Kútik ľudovej kultúry
V školskom klube pracuje jeden záujmový krúžok - šikovné ruky.
V tejto fotogalérii si môžte pozrieť ako sa deti majú možnosť venovať výrobe rôznych výrobkov, darčekov, poznávaniu a nových, ale aj tradičných výtvarných a pracovných techník, či oživovaniu ľudových a národných tradícií.

tlačivá: - zápisný lístok do školského klubu ( .pdf)
              - výchovný program ŠKD v šk. roku 2020 / 2021 ( .pdf)

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster