Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Školský rok a cirkevné sviatky
Organizácia školského roka 2023/ 2024
Prvý polrok Termíny Druhý polrok Termíny
Začiatok vyučovania 2. septembra Začiatok vyučovania 31. januára
Koniec vyučovania 2. februára Koniec vyučovania 30. júna
Prázdniny v školskom roku 2023/ 2024
Prázdniny Začiatok Koniec Začiatok vyučovania
          jesenné           28. októbra           31. októbra            2. novembra
          vianočné           23. decembra            7. januára            9. januára
          letné            1. júla           31. augusta            4. septembra
          jarné           26. februára            1. marca            4. marca
          veľkonočné           28. marca            2. apríla            3. apríla

Cirkevné sviatky v roku    a liturgické obdobia zatvoriť

Advent

(lat. adventus = príchod, prichádzať)

Je prípravným obdobím na slávenie Narodenia Pána, ale je aj obdobím, keď sa pripravujeme na Pánov druhý príchod (ten bude pre nás buď na konci nášho života, alebo na konci sveta) V čom spočíva príprava
- príprava srdca – očistenie od hriechov
- zdokonaľovanie sa v poznaní Božieho Slova a spolupráce s Bohom.
Trvanie adventného obdobia
Začína 1. adventnou nedeľou a končí na Štedrý deň popoludní
Advent má 4. adventné nedele, ktoré idú po sebe pred sviatkom Narodenia Pána (25.12.)

symbol - adventný veniec
liturgická farba - fialová

Vianoce

Na Vianoce si Cirkev pripomína pamiatku Narodenia Pána a jeho prvých zjavení.
Vianočné obdobie je aj časom prejavov osobitnej úcty voči preblahoslavenej Panne Márii, ktorá ako Božia Matka mala osobitnú účasť na tajomstve vtelenia a príchodu Vykupiteľa. Trvanie Vianočného obdobia
Začína polnočnou sv. omšou sviatku Narodenia Pána a končí v nedeľu krstu Krista Pána.
Vianočné obdobie má aj svoju oktávu – teda 8 dní, ktoré sa slávia ako jedna veľká nedeľa.

liturgická farba - biela

Cez rok

V Cezročnom období sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva. Skôr sa, najmä v nedele, pripomína Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti.
Trvanie cezročného obdobia
Začína v pondelok po Nedeli Krstu Krista Pána a trvá do utorka pred Popolcovou stredou. Potom je prerušené a pokračuje pondelok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého až do prvej adventnej nedele.

liturgická farba - zelená

.

Pôst

V pôste si uvedomujeme, že naša spása je záležitosťou obety Ježiša Krista, nie nášho úsilia. Jeho veta „Kajajte sa a verte evanjeliu“ vyzýva na pokánie. Pokánie je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha. Ním sa 40 dní pripravujeme na slávenie Veľkej Noci.
Trvanie pôstneho obdobia
Začína Popolcovou stredou a trvá do večera Zeleného štvrtka. Pôstnych nedelí je 6. Poslednú 6. nedeľu nazývame Kvetná nedeľa a začína sa ňou Veľký týždeň.
Pôst charakterizuje
- horlivejšia modlitba
- almužna
- skutky pokánia (kresť. lásky, resp. iné náboženské úkony)

liturgická farba - fialová

Veľká noc

Umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je vnútornou silou viery kresťanov, prameňom spásy a základom pre všetky liturgické slávnosti. Najdôležitejšie udalosti spásy slávime vo Veľkonočnom trojdní
Veľkonočné trojdnie:
- Zelený štvrtok
- Veľký piatok (Biela sobota - deň)
- Veľkonočná nedeľa
Trvanie veľkonočného obdobia
Je to obdobie 50-tich dní, od nedele Zmŕtvychvstania Ježiša Krista do nedele Zoslania Ducha Svätého.

liturgická farba - biela

farby

zelená – symbol nádeje
používa sa v období „cez rok“

fialová – symbol pokánia
používa sa v Advente, Pôste a pri pohreboch

červená – symbol lásky a krvi
používa sa na sviatky mučeníkov, sviatky Ducha Svätého, na Kvetnú nedeľu a na Veľký piatok

biela – symbol radosti a nevinnosti
používa sa na sviatky Pána, vo Vianočnom a Veľkonočnom období, na sviatky Panny Márie a svätých, ak neboli mučeníci

ružová – symbol radosti
používa sa na 3. adventnú a štvrtú pôstnu nedeľu

zlatá
môže nahradiť všetky ostatné farby

Sviatok Deň
           Panna Mária Bohorodička 1. január
           Zjavenie Pána, Traja králi 6. január
           Krst Krista Pána 7. január
           Obetovanie Pána, Hromnice 2. február
           Popolcová streda 15. február
          Sv. Jozef, ženích Panny Márie 19. marec
          Zvestovanie Pána 25. marec
          Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná) 24. marec
          Zelený štvrtok 28. marec
          Veľký piatok 29. marec
          Biela (Veľká) sobota 30. marec
          Veľkonočná nedeľa 31. marec
          Veľkonočný pondelok 1. apríl
          Nedeľa Božieho milosrdenstva 7. apríl
          Nedeľa Dobrého pastiera 28. apríl
          Nanebovstúpenie Pána 9. máj
          Zoslanie Ducha Svätého - Turíce 19. máj
          Svätodušný pondelok 20. máj
          Najsvätejšia Trojica 26. máj
          Najsvätejšie Kristovo Telo a krv 30. máj
          Najsvätejšie Srdce Ježišovo 7. jún
          Narodenie sv. Jána Krstiteľa 24. jún
          Sv. Peter a Pavol 29. jún
          Premenenie Pána 6. august
          Nanebovzatie Panny Márie 15. august
          Narodenie Panny Márie 8. september
          Sedembolestná Panna Mária 15. september
          Misijná nedeľa 20. október
          Sviatok Všetkých svätých 1. november
          Nedeľa Krista Kráľa 24. november
          Prvá adventná nedeľa 8. december
          Nepoškvrnené Počatie Márie 8. december
          Štedrý deň 24. december
          Narodenie Pána 25. december
          sv. Štefan, prvý mučeník 26. december
          Svätá Rodina 29. december
   

                  - prikázané sviatky

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster