Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Fotogaléria 2020/2021
    « ovládanie fotogalérie »


18. 02. 2021

01 ks

Pred nástupom do školy

31. 01. 2021

11 ks

Rekonštrukcia školy

10. 12. 2020

09 ks

Pytagoriáda

10. 12. 2020

25 ks

Tvoríme v advente

07. 12. 2020

09 ks

Sv. Mikuláš

16. 11. 2020

14 ks

Boj proti drogám

28. 10. 2020

07 ks

Úcta k starším

19. 10. 2020

08 ks

Zdravá výživa

Sv. Michal - Patrón školy

18. 10. 2020

05 ks

Milión detí sa modlí ruženec

02. 09. 2020

15 ks

Začiatok roka
- prváci

09. 08. 2020

29 ks

Rekonštrukcia chodníkov

  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download