Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Triedy

8. ročník - 1992/93

Triedny učitež:
Mgr. Monika Méryová FMA
Žiaci:
Jozef Balog,  Tatiana Bendzáková, 
Miriam Brandisová,  Klaudia Brédová, 
Marek Činčár,  Martin Čverčko, 
Marek Gujdan,  Marianna Hadeková, 
Ladislav Ivančo,  Jozef Janoško, 
Martin Koscelanský,  Eva Kužhová, 
Veronika Martonová,  Radoslav Pšák, 
Marianna Puškárová,  Mária Schubertová, 

Martina Smereková, Marianna Šuňavská, Jozef Tkáč, Andrea Tkáčová, Silvia Tkáčová, Zuzana Varechová, Jozefína Verbická, Zuzana Vincová, Petra Vološinová

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download