Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Nᚠpatrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Ver. obstarávanie
      Ochrana údajov
      Rada školy
      Školská knižnica
      Školský časopis
      Dve percentá
      Facebook
      Edupage
      Microsoft Teams
      Platby
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Tlačivá, dokumenty

  Tlačivá

   - el. prihláška pre zápis žiaka tlačivá

   - školské potreby pre 1. roč. ( .pdf)

   - zápisný lístok na nepovinný predmet ( .doc)

   - zápisný lístok do školského klubu ( .pdf)

   - el. potvrdenie o návšteve školy, (návod)

   - potvrdenie o návšteve školy ( .pdf)


  Dokumenty

   - zriaďovacia listina školy ( .pdf)

   - správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ( .pdf)

   - školský vzdelávací program ISCED 1 ( .pdf)

   - školský vzdelávací program ISCED 2 ( .pdf)

   - výchovný program ŠKD ( .pdf)

   - školský poriadok ( .pdf)

   - štipendiá ( .pdf)

   - práva a povinnosti rodičov ( .pdf)

Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster